LoCard

Sillä, millaista ruokaa suomalaiset syövät, on monenlaisia vaikutuksia terveyteen, hyvinvointiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan. LoCard-ryhmä tutkii näitä ilmiöitä hyödyntämällä laajoja ruokakauppojen ostotietoaineistoja.

Esittely

Sillä, millaista ruokaa suomalaiset syövät, on monenlaisia vaikutuksia terveyteen, hyvinvointiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan. Päivittäistavarakauppojen ostotiedot tarjoavatkin ainutlaatuisen välineen tutkia ja ymmärtää näihin teemoihin liittyviä ilmiötä. LoCard-tutkimusryhmän poikkitieteellisissä hankkeissa höydynnetään näitä tietoja erityisesti terveys- ja yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa. Tutkimusaineistona on vain sellaista ostotietoa, joiden käyttöön kuluttaja on antanut suostumuksensa. Yksittäiset kuluttajat tai kotitaloudet eivät ole tunnistettavissa. Kansainvälisestikin tarkasteltuna poikkeuksellisen laaja aineisto antaa merkittävät mahdollisuudet tuottaa uudenlaista informaatiota kuluttajien ja yhteiskunnan päätöksenteon tueksi. Aineistonkeruulle on saatu puoltava lausunto tutkimuseettiseltä toimikunnalta.  (lisää…)