Esittely

Sillä, millaista ruokaa suomalaiset syövät, on monenlaisia vaikutuksia terveyteen, hyvinvointiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan. Päivittäistavarakauppojen ostotiedot tarjoavatkin ainutlaatuisen välineen tutkia ja ymmärtää näihin teemoihin liittyviä ilmiötä. LoCard-tutkimusryhmän poikkitieteellisissä hankkeissa höydynnetään näitä tietoja erityisesti terveys- ja yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa. Tutkimusaineistona on vain sellaista ostotietoa, joiden käyttöön kuluttaja on antanut suostumuksensa. Yksittäiset kuluttajat tai kotitaloudet eivät ole tunnistettavissa. Kansainvälisestikin tarkasteltuna poikkeuksellisen laaja aineisto antaa merkittävät mahdollisuudet tuottaa uudenlaista informaatiota kuluttajien ja yhteiskunnan päätöksenteon tueksi. Aineistonkeruulle on saatu puoltava lausunto tutkimuseettiseltä toimikunnalta. Ostotietojen luovuttamiseen on kysytty lupa S-ryhmän asiakasomistajilta kesäkuussa 2018. S-ryhmän, Tampereen yliopiston ja Helsingin yliopiston välinen yhteistyö on kansainvälisestikin tarkasteltuna innovatiivinen avaus elinkeinoelämän ja akateemisen maailman välillä. Se on myös uusi tapa hyödyntää valtavaa yrityksen keräämää asiakastietomassaa: tutkimusyhteistyön avulla ja kuluttajien suostumuksella ostotiedosta voidaan luoda merkittäviä tutkimustuloksia laaja-alaisesti koko yhteiskuntaa hyödyttävään käyttöön.

Laaja, sadoista miljoonista havainnoista koostuva tutkimusaineisto antaa poikkeukselliset mahdollisuudet tutkia erilaisia ruokavalintoihin kytkeytyviä yhteiskunnallisia ilmiöitä kuten esimerkiksi erilaiset ruokavaliotyylit, elintavat tai näiden vaihtelut eri väestöryhmissä tai alueellisesti. Ostotietoja ja niiden muutoksia voidaan verrata myös ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin ilmöihin tai trendeihin.