Publications

 • Erkkola, M., Fogelholm, M., Konttinen, H., Laamanen, J-P., Mäenpää, E., Nevalainen, J., Nikula, H., Pirttilä, J., Uusitalo, L., & Saarijärvi, H. (2019), Ruokaympäristön osatekijät ja ohjauskeinotValtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2019:51, Valtioneuvoston kanslia.

Presentations

 • Nevalainen, J. (2019), “Use of loyalty card data in the assessment of food consumption in the population”, Statistics Seminar, Department of Mathematics and Statistics, University of Jyväskylä, Jyväskylä, marraskuu 2019.
 • Uusitalo, L. (2019), “Alkoholitutkimukset LoCard-hankkeessa”, Addiktiotutkijoiden kansallinen tapaaminen, Tampere, marraskuu.
 • Erkkola, M. (2019), “Mahdollistaako asiakasetukortti kuluttajien ruoankäytön seurannan? Näkökulmia yritysten yhteiskuntavastuullisen toiminnan kehittämiseksi”, Elintarvikepäivä 2019, Helsinki, toukokuu 2019.
 • Nevalainen, J. (2019), “Kuluttajadata elintapojen tutkimuksessa – Locard-hankkeen esittely”, Valtion ravitsemusneuvottelukunta, Helsinkitoukokuu 2019.
 • Nevalainen, J. (2019), “Kuluttajadata väestön ruoankäytön ja terveyden tutkimisessa”, Suomen ravitsemustieteen yhdistyksen kevätseminaari, Helsinki, toukokuu 2019.
 • Nevalainen, J. (2018), “Kuluttajadatan mahdollisuudet kansanterveyden tutkimuksessa”, Sosiaalilääketieteen päivät, lokakuu 2018.
 • Uusitalo, L. (2018), “What’s in a shopping basket?” 11th European Public Health Conference, Ljubljana, Slovenia.
 • Uusitalo, L. (2018), “Seminaariesitys THL:n keskiviikkofoorumissa”, Helsinki, lokakuu 2018.
 • Uusitalo, L. (2018), “Kalja, tupakka ja ruoka asiakasomistajien ostoskasseissa”, Sosiaalilääketieteen päivät, Helsinki, lokakuu 2018.
 • Uusitalo, L. (2018), “Kaljakassi-hanke: alkoholijuomien ostotietoihin pohjautuva tutkimus”, Päihdepäivät, Helsinki, toukokuu 2018.
 • Uusitalo, L. (2018), “Seminaariesitys addiktioseminaarissa”, Tampereen yliopisto, Tampere, marraskuu 2018.
 • Nevalainen, J. (2017), “Loyalty card data as lifestyle indicator – first experiences with a new data source in health research”, FES Autumn Seminar, Helsinki, marraskuu 2017.