Yhteystiedot

Locard-tutkimusryhmän vastuulliset tutkijat

Jaakko Nevalainen
Biostatistiikan professori
Tampereen yliopisto
jaakko.nevalainen@tuni.fi
Asiantuntemusalueet: Tilastollinen analyysi  mm. ravitsemusepidemologian ja lääketieteen aloilta.

Mikael Fogelholm
Ravitsemustieteen professori
Helsingin yliopisto
mikael.fogelholm@helsinki.fi
Asiantuntemusalueet: Ravitsemusepidemiologia, ruokavalion terveellisyys, ruokavalion ympäristövaikutukset.

Maijaliisa Erkkola
Ravitsemustieteen professori
Helsingin yliopisto
maijaliisa.erkkola@helsinki.fi
Asiantuntemusalueet: Ruoankäytön tutkimusmenetelmät ja elintapojen sosiodemografiset erot, ravinnon ja terveyden väliset yhteydet erityisesti lapsilla ja lapsiperheillä.

Hannu Saarijärvi
Markkinoinnin professori
Tampereen yliopisto
hannu.saarijarvi@tuni.fi
Asiantuntemusalueet: Kaupan yhteiskunnallinen rooli ja potentiaali, asiakastieto arvon luomisen resurssina, asiakasarvo, asiakaslähtöisyys, asiakaskokemus.

LoCard-tutkimusta tehdään monitieteisessä yhteistyössä. Esimerkkejä yhteistyökumppaneista ja tieteenaloista:

  • Helsingin yliopisto, Tampereen yliopisto, LUKE, Alkoholitutkimussäätiö
  • ravitsemustiede, biostatistiikka, kuluttajakäyttäytyminen, sosiaalipsykologia, kansanterveystiede, sosiologia, alkoholitutkimus, taloustiede